Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Co je zpracování fólií a textilií?

Zpracování fólií a textilií zahrnuje spojování, řezání nebo zatavování fólií a textilií obsahujících termoplastické materiály. Typické termoplastické materiály nacházející se ve fóliích a textiliích pak zahrnují akryly, nylon, polyester, polyetylen, polypropylen, polyvinylchlorid a uretan. Textilní a oděvní průmysl, průmysl výroby netkaných textilií, obalový průmysl, lékařský průmysl a automobilový průmysl – to vše jsou odvětví, kterým přinášejí prospěch rychlé, čisté a hospodárné postupy při zpracování textilií a fólií.

DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH PRODUKTECH

Techniky zpracovávání textilií a fólií

Ultrasonic Plunge Bonding used to join a wide variety of materials such as woven, nonwovens, knit and films. The material is held stationary while the horn descends to make contact. Typical plunge applications include filters, facemasks, straps, belts, and clamshell packages. This process is ideal for hook & loop straps applications.

Watch Video

Ultrasonic Slitting is a preferred process of Cutting and Sealing various fabrics and films. It can be used in Web Direction and Cross Web applications. Many versions and frequency of Ultrasonic Slitting are available to meet different application requirements and cost. Dukane’s Slitting systems are designed to provide maximum tooling life of both the Horn and Anvil. It also provides the traditional Ultrasonic Sealed edges on Fabrics and Films.

Watch Video

Narrow Gauge Slitting is the process that uses multiple slitting anvils under one horn to achieve multiple Ultrasonic Slits. it is commonly used in web direction. Slitting anvil positions can be adjusted under the Ultrasonic horn for wider range of product sizes. Film & Fabric edges are ultrasonically sealed during the process. This process can significantly reduce cost by using single station to ultrasonically Slit & seal multiple widths/tapes at one time.

Watch Video

Traverse Slitting is a Cross Web process used for Ultrasonically Cutting and Sealing film and fabric materials. It is used for cut to length application and is often combined with Narrow Gauge Slitting and Ultrasonic Slitting methods. This process splices materials together and provides a workable seam, saving material cost. Traverse Slitting can be used as a simple single system or incorporated into a fully automated line.

Watch Video

Aspekty týkající se materiálů

Textilie a fólie, které jsou nejvhodnější ke zpracovávání ultrazvukem, obsahují termoplastické materiály s podobnou tavnou teplotou a kompatibilní molekulární strukturou. Tyto materiály mají řadu následujících vlastností:

  • široký rozsah tavných teplot,
  • jednotná tloušťka,
  • vysoký koeficient tření,
  • min. 65% obsah termoplastu,
  • dostatečná tuhost a tloušťka umožňující absorbovat energii na styku materiálů (minimálně 0,0127 mm).

Za vhodný materiál ke zpracovávání ultrazvukem je pouvažován polyester. Ultrazvuk však dokáže vytvořit silné a čisté stehy i u nylonu 6 a nylonu 6/6. Většina polyolefinů (polypropylen a polyetylen) má také dobré vlastnosti pro ultrazvukové svařování a patří k nejlehčím materiálům. Charakteristiky nejběžnějších termoplastů a jejich typické použití pro textilie a fólie jsou uvedeny níže v pořadí podle oblíbenosti.

Typy textilií a fólie

Textilie se dělí do pěti kategorií, které jsou uvedeny zde; fólie však mají pouze jednu kategorii.

Tkané textilie

Skladba
Vytvářejí se pravidelným střídavým prokládáním vláken nebo přízí ve dvou vzájemně kolmých směrech.

Faktory ovlivňující svařitelnost

Hustota vláken, těsnost vazby a rovnoměrnost tloušťky materiálu. Pevnost svarů se může lišit v důsledku kolmé vzájemné orientace vláken nebo přízí.

Netkané textilie

Skladba
Vytvářejí se spojováním a/nebo vzájemným propojováním vláken, přízí nebo nití za použití mechanických, tepelných nebo rozpouštěcích prostředků.

Ovlivňující faktory

Uniformity of material thickness and thermoplastic content. The random orientation of fibers gives nonwovens excellent strength.

Fabrics – Knits

Construction
Formed by interconnecting continuous loops of filaments or yarns.

Factors Influencing Weldability
Thermoplastic content, style of knit and elasticity of material. Elasticity of knits may affect the trueness of the weld in continuous

Fabrics – Coated Materials

Construction
Fabrics and films covered with a layer of thermoplastic such as polyethylene or urethane. The base material need not be thermoplastic (e.g. coated cardboard)

Factors Influencing Weldability
Coating material and its thickness.

Fabrics – Laminates

Construction
Fabrics and films consisting of two or more dissimilar layers in a sandwich form.

Factors Influencing Weldability
The mating surface should have a lower melting temperature than the other layers.

Films

Construction
Formed from the thermoplastic material which has been cast, extruded or blown into a film, generally under 0.01 inch (0.25mm) thick.

Factors Influencing Weldability
Film thickness, density and thermoplastic material characteristics.

Weldability

Many factors influence the weldability of the various fabric and film types. Please send in your material to our laboratory for free feasibility testing.