Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Co je rotační svařování?

 

Proces rotačního svařování spočívá v generování tepla rotačním třením za účelem svařování termoplastických dílů kruhovými spoji. Svařovací stroj působí axiální silou a zároveň otáčí jedním dílem vůči jeho stacionárnímu protějšku. Výsledné tření generuje teplo, které taví díly na styčných plochách.  Jakmile se otáčení zastaví, materiál se ochladí, ztuhne a vytvoří svařenou sestavu.  V případech, kdy musí být díly vůči sobě orientovány určitým způsobem, zastaví svářecí stroj otáčení v přesném úhlu.

 

 

DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH PRODUKTECH

 

Řídicí parametry

Základní parametry řízení procesu při rotačním svařování: lineární rychlost ve svarovém spoji (na základě otáček), přítlačná (axiální) rychlost, hloubka svaru, hloubka přidržení a doba přidržení.  Nastavení těchto a dalších parametrů závisí na velikosti dílu, materiálu, konstrukci spoje a dalších faktorech.  Rotační svářečky Dukane poskytují intuitivní uživatelské rozhraní pro nastavení všech parametrů řízení procesu.

Výhody

Mezi výhody procesu rotačního svařování patří vysoká kvalita trvalých spojů, hermetické zatavování, nižší náklady na zařízení ve srovnání s jinými procesy, snadná montáž, energeticky úsporný provoz, okamžitá manipulace, zachycení jiných dílů, možnost svařování na delší vzdálenost a vyloučení dalších materiálů, jako jsou lepidla.

Podpora od týmu společnosti Dukane

Náš zkušený aplikační tým pravidelně poskytuje doporučení ohledně konstrukce spojů, pokyny ohledně kompatibility materiálů, podrobné zprávy o proveditelnosti operací a zkušenosti s řešením problémů. Klikněte sem pro pomoc s vaším procesem ultrazvukového rotačního svařování.

Nabízíme spolehlivé a regulovatelné technologie a zařízení – a poskytujeme k nim bezkonkurenční servis a podporu.

Proces rotačního svařování

  • KROK 1:: Dva svařované termoplastické díly se vloží do stroje, obvykle jeden do rotačního nástroje a druhý do stacionárního přípravku.
  • Step 2: After a cycle is initiated, the spin tool descends toward the fixture while simultaneously accelerating to the programmed weld spin speed (RPM).
  • Step 3: After the parts come into contact with each other, the tool continues to spin at a constant speed (RPM) while the press forces the parts together, causing the interface to melt. The spinning stops once the programmed condition for ending the weld is met, such as reaching the programmed part collapse distance.
  • Step 4: Once spinning stops, the hold phase follows, typically consisting of dynamic hold and static hold. During dynamic hold, the press is advanced to further collapse the parts while the plastic material is still molten. During static hold, the press position is maintained while the material cools and solidifies.
  • Step 5: The spin tool retracts. The two plastic parts are now joined as if molded together and are removed from the machine as one assembly.

Aspekty týkající se materiálů

Materiály vhodné pro rotační svařování jsou obecně stejné jako ty, které lze spojovat i jinými postupy třecího svařování, například vibračním svařováním. Polokrystalické termoplasty se snadněji spojují rotačním svařováním než ultrazvukovým. Při použití kompatibilních polymerů je rotační svařování schopno vytvořit spolehlivé hermetické spojení.

Rotačním svařováním lze spojovat i rozdílné polymery, ačkoliv tento proces obecně vytvoří méně pevné spojení. Pokud má konstrukce svarového spoje drážku, polymer s nižší tavnou teplotou zateče do drážky a vytvoří mechanické spojení.

Materiál plnidla a znečištění povrchu (např. prostředky obsahujícími olej) jsou dva faktory, které ovlivňují shodnost a opakovatelnost svarů. Rotační svařování je na znečištění méně citlivé než svařování ultrazvukem. Rotační svařování je rovněž účinnější u hygroskopických polymerů, ačkoliv zde může být třeba použít speciální zacházení, jde-li o kritickou aplikaci.

Aspekty týkající se konstrukce spoje

Jedním z klíčových předpokladů úspěšného použití rotačního svařování je správná konstrukce svarového spoje, tedy geometrie svařovaných dílů v místech, kde se materiál taví.  Níže jsou uvedeny základní požadavky a doporučení ohledně konstrukce spojů.  Tyto aspekty je nejlepší zohlednit již v rané fázi návrhu dílu.

  • Spoj dílu musí být kruhový (zbývající geometrie dílu může být jiná než kruhová).
  • Typ spoje by měl být zvolen tak, aby splňoval požadavky na svařovanou sestavu.
  • Konstrukce spoje by měla umožňovat dostatečnou vzdálenost pro splasknutí (tj. tavení).
  • Díl, který má být upevněn v otáčejícím se nástroji na stroji, by měl mít hnací prvky, aby se točivý moment mohl přenášet z nástroje na díl.