Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Co je infračervené svařování termoplastů?

 

Tento proces využívá infračervené záření, které je absorbováno termoplastickým materiálem a přeměněno na teplo. Výsledkem je roztavení kontaktního povrchu plastového dílu a spojení součástí jejich slisováním. Jedná se o rychlou, bezkontaktní metodu svařování bez pevných částic.

 

 

DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH PRODUKTECH

 

Výhody infračerveného svařování

 • ASchopnost svařovat složité 2D a 3D geometrie dílů.
 • Přípustné svařované materiály: termoplasty, polyetylen, PVC, polypropylen, kompozitní vyztužené plasty, polyamidy PC, PCABS.
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Rychlý náběh teploty
 • Elektricky izolované a s nízkým svodovým proudem
 • Nízké nároky na údržbu
 • Bezkontaktní svařování
 • Plastifikace složitých trojrozměrných obrysů
 • Pevnější svary, hermetické zatavení.
 • Možnost spojovat různé materiály, např. TPE s PP GF 30

Aspekty týkající se materiálů

 • Polypropylen (PP)
 • Polystyren (PS)
 • Polysulfon (PSO-Udel)
 • Termoplastické elastomery (TPE – Santoprene)
 • Akrylonitrilbutadienstyren (ABS – Cycolac)
 • Polyoxymetylen (POM – acetal a Delrin)
 • Polyamid (PA – nylon a Zytel)
 • Polybutylentereftalát (PBT – Valox a Enduran)
 • Polyetylen (PE)
 • Polyethylentereftalát (PET – polyester)
 • Polymetylmetakrylát (PMMA – akryl a Lucite)
 • Polyfenylenoxid (PPO – Noryl)
 • Polyfenylensulfid (PPS – Ryton)

Aspekty týkající se konstrukce spoje

Během svařování dochází obvykle k celkovému vytlačení materiálu o 0,762 mm. To je výsledkem pouze vytlačení materiálu o 0,381 mm pro každou stranu v důsledku splynutí materiálu během kroku svaření/zatavení, protože během kroku tavení infračerveným zářením k žádnému vytlačení nedochází.  To se však liší v závislosti na materiálu a geometrii dílu.