Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Co je svařování horkou deskou?

Při svařování horkou deskou se k roztavení spojovacích ploch obou polovin termoplastického dílu používá zahřátá deska. Obě poloviny dílu jsou po předem stanovenou dobu v kontaktu s přesně zahřátou deskou. Po roztavení plastových styčných povrchů se díly spojí a vytvoří molekulární, trvalý a často hermetický spoj. Správně navržený spoj svařený přesně regulovaným procesem se často vyrovná pevnosti jakékoli jiné oblasti dílu nebo ji překonává.

DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH PRODUKTECH

Proces svařování horkou deskou a konstrukce nástrojů

After the parts’ joint interfaces are plasticized, the nests move back allowing the heated platen to retract.

Parts are pressed together so that a molecular bond forms. The nests move apart and the finished assembly is unloaded.

Custom Designed Tooling

Hot Plate Tooling Nest CAD Design

Hot Plate Tooling Nest CAD Design

Aspekty týkající se materiálů

Svařování horkou deskou je vhodné pro téměř všechny termoplastické materiály, ale nejčastěji se používá pro měkčí, polokrystalické termoplasty, jako PP a PE. Při dodržení správných postupů svařování lze obvykle dosáhnout pevnosti svarového spoje blížící se pevnosti výchozích materiálů.

Rozdílné materiály s podobnými body tání a viskozitou taveniny lze svařovat za tepla za předpokladu, že jsou chemicky kompatibilní.


Aspekty týkající se konstrukce spoje

Typické celkové vytlačení materiálu je 0,060″. Vytlačení materiálu 0,030″ pro každou stranu zahrnuje 0,015″ pro materiál a 0,015″ pro zatavení. To se může lišit v závislosti na materiálu dílu, geometrii a plochosti výlisku.  Důrazně doporučujeme, abyste předtím, než dospějete ke konečné konstrukci dílu, konstrukci vašeho spoje projednali s některým z našich aplikačních inženýrů.

 

STÁHNOUT KONSTRUKCI SPOJE