Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Svařování plastů proces 

Svařování plastů je proces vytváření molekulární vazby mezi dvěma kompatibilními termoplasty. Svařování nabízí vynikající pevnost a zkracuje výrobní cykly. Svařování probíhá ve třech hlavních krocích: stlačení, ohřev a ochlazení. Procesy svařování plastů se liší především způsobem ohřevu. Použití síly a tolerance pro ochlazování jsou mechanické aspekty, které se mohou u jednotlivých strojů v rámci obecné procesní kategorie lišit. Svařování plastů lze provádět několika různými způsoby.