Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Řada VW 6000 s technologií Melt-Match®

Nejmenší půdorys

Poskytuje největší svařovací stůl v oboru s nejmenším půdorysem, o 25 % menším než současné modely.

Opakovatelný proces a konzistentní výsledky

Technologie Melt-Match® zajišťuje opakovatelný proces a konzistentní výsledky díky přesnému řízení všech fází svařovacího procesu.

Přesné řízení

Parametry Melt-Match® řídí svařovací proces „v pohybu“ s řízením rychlosti v reálném čase. Rychlost svařování lze naprogramovat v 5 nezávislých segmentech tak, aby odpovídala rychlosti toku roztaveného materiálu.

Zamezení deformace svarových spojů a studených svarů

Funkce Melt-Detect™ obnoví pohyb, jakmile se plastový materiál začne tavit. Použitím technologie Melt-Detect™ může uživatel zabránit deformaci svarů a studeným svarům při svařovacím procesu, získat rovnoměrnou taveninu a dosáhnout hermetického utěsnění.

Okamžité ověření dobrého dílu

K dispozici je více smysluplných údajů k okamžitému ověření dobrého dílu. Snižuje výrobní náklady díky lepší výtěžnosti prvního průchodu a uživatel může snadno replikovat osvědčený svařovací proces z jednoho systému na dalších systémech řady VW 6000 se 100% elektrickým ovládáním a bez nutnosti nastavovat pneumatický systém.

PřehledPřehled

Řada VW6000 je připravena na Průmysl 4.0 a umožňuje vzdálené připojení pro rychlejší diagnostiku, sběr dat a servis prostřednictvím nejrozšířenějších průmyslových komunikačních protokolů. Řada VW6000 je vybavena proprietárním a snadno použitelným softwarem HMI od společnosti Dukane, který zajišťuje nejefektivnější řízení procesu tím, že v reálném čase zobrazuje grafy amplitudy, síly a vzdálenosti zhroucení svaru, s dalšími údaji ke kontrole, monitorování, diagnostice a vyhodnocování svařovacího procesu. Software HMI může uložit až 200 nastavení / technologických postupů svařování pro trvale úspěšnou výrobu různých dílů nebo správu dílů od různých dodavatelů. Kontrola nástrojů zajišťuje přítomnost dílů a jejich pevné uchycení a snižuje počet manuálních chyb. Všechny svářečky řady VW6000 bude možné naprogramovat pro více ventilů, senzorů přítomnosti dílů a identifikátorů nástrojů. Společnost Dukane se zavázala, že řada VW6000 bude snadno použitelná po celém světě, a nabízí tuto novou svářečku v několika jazycích (angličtina, španělština, němčina, japonština, čínština, francouzština a čeština)

Play

Hlavní vlastnostiHlavní vlastnosti

 • Řada VW6000 je k dispozici v různých velikostech stolů se zohledněním hmotnosti nástrojů k efektivnímu svařování široké škály dílů
 • Protože je veškeré řízení řady VW6000 zajišťováno servopohony, není nutný hydraulický agregát
 • Čtyři průběžně podpírané kolejnice s osmi vratnými ložisky eliminují chvění stolu, zajišťují lepší vyrovnání stolu a odstraňují nežádoucí rezonanci stroje
 • Velká mechanická hmotnost lineární vibrační hlavy ve spojení s pevnou svařovanou konstrukcí ocelového rámu z trubek eliminuje poruchy stroje způsobené vibracemi
 • Jeden z nejtišších strojů v oboru, který snižuje únavu obsluhy
 • Volitelná automatická nakládací/vykládací stanice, dopravníky dílů s indexováním, nastavitelné bezpečnostní spínače a vozík na rychlou výměnu nástrojů zvyšují komfort obsluhy
 • Zajištění kvalitních dílů se 100% sledovatelností dílů
 • 15" barevná průmyslová dotyková obrazovka
 • Až 200 nastavení / technologických postupů svařování
 • Údaje o historii dílů uložené podle dat
 • Vzdálené připojení pro rychlejší diagnostiku a servis
 • Standardní programování až pro 6 pneumatických ventilů, volitelně lze rozšířit až na 10 ventilů
 • Senzory přítomnosti dílů – až 6, volitelně lze rozšířit až na 10
 • Grafické znázornění amplitudy, síly a vzdálenosti v reálném čase
 • Nová funkce Dynamické podržení pro lepší kontrolu toku taveniny a zvýšení pevnosti svaru
 • Programování ID nástrojů pro rychlou výměnu nástrojů
 • Volitelné využívání podtlaku pro lepší umisťování dílů
 • Monitorování parametrů dílů s programovatelnou dolní a horní mezní hodnotou
 • Vícejazyčné rozhraní (angličtina, španělština, němčina, japonština, čínština, francouzština a čeština)
 • Automatické ladění frekvence s patentovanou technologií „Q Factor“
 • Svařování podle času, vzdálenosti, rychlosti nebo řízení síly

                    Related News

                    A Success Story about Team Work and Tenacity - Vibration Welding Toyota Tonneau Cover

                    Dukane feels honored and proud to be part of the award winning team for Tonneau cover assembly on the 2016 Toyota Tacoma pickup. This winning team in eleven months designed and created a Tonneau cover that is not only flexible and light weight but also provides the required strength and security to the end user.

                    READ MORE

                    Tony and Paul Pull An All-Nighter

                    While it may not be obvious from the picture, this photo was taken at 3:30AM on a Saturday morning. It was a long day that started at 8:30 AM on Friday and would not end until about 8:30 AM on Saturday.

                    READ MORE

                    New LFVW 6970 with Melt-Match®, a Patented Servo Technology.

                    Dukane introduces LFVW 6970 with Melt-Match®, a new line of servo-driven low-frequency vibration welding technology designed to weld large parts with servo precision. LFVW simplifies the low-frequency vibration welding process, provide faster cycle times driven by high-speed servo motors and improves weld quality and consistency with a precision welding process

                    READ MORE