Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

LFVW 6970 s technologií Melt-Match®

Technologie Melt-Match®

Technologie Melt-Match® přizpůsobuje rychlost tavení plastu rychlosti stolu a eliminuje tak vytlačování tekutého a pevného plastu ve svarovém spoji, což snižuje degradaci a oxidaci materiálu.

Zlepšení pevnosti svarů a snížení množství pevných částic

Patentovaná softwarová technologie koordinuje pohyb serva, silovou zpětnou vazbu a variabilní tok plastové taveniny. Sladěním pohybu stolu s tokem plastové taveniny se dosáhne nejpevnějšího svaru.

Konzistentní rozměrová stabilita vašich dílů

Čtyři opěrné kolejnice zajišťují, že se stůl během svařování nepohybuje, a osm přesně naváděných lineárních ložisek zlepšuje rovnoběžnost stolu, čímž se zvyšuje funkčnost nástrojů při prvním spuštění.

Zkrácení doby instalace a nákladů díky jednodílné konstrukci

Eliminace demontáže/montáže mezi přesuny z místa na místo snižuje celkové náklady na vybavení.

Zajištění kvality dílu

Grafické znázornění amplitudy, síly a vzdálenosti v reálném čase.


Přehled

Nízkofrekvenční vibrační svářečka LFVW 6970 je určena k přesnému svařování velkých dílů pomocí servopohonu. Svářečka LFVW 6970 je vybavena proprietárním a snadno použitelným softwarem HMI od společnosti Dukane, který zajišťuje nejefektivnější řízení procesu tím, že v reálném čase zobrazuje grafy amplitudy, síly a vzdálenosti zhroucení svaru, s dalšími údaji ke kontrole, monitorování, diagnostice a vyhodnocování svařovacího procesu. Software HMI může uložit až 200 nastavení / technologických postupů svařování pro trvale úspěšnou výrobu různých dílů nebo správu dílů od různých dodavatelů. Kontrola nástrojů zajišťuje přítomnost dílů a jejich pevné uchycení a snižuje počet manuálních chyb. Všechny svářečky řady LFVW 6000 bude možné naprogramovat pro více ventilů, senzorů přítomnosti dílů a identifikátorů nástrojů. Společnost Dukane se zavázala, že řada LFVW6000 bude snadno použitelná po celém světě, a nabízí tuto novou svářečku v několika jazycích (angličtina, španělština, němčina, japonština, čínština, francouzština a čeština). Svářečka LFVW 6970 je připravena na Průmysl 4.0 a umožňuje vzdálené připojení pro rychlejší diagnostiku, sběr dat a servis prostřednictvím nejrozšířenějších průmyslových komunikačních protokolů.

Play

Hlavní vlastnosti

 •  Synchronizované dvojité vnější servořízení eliminuje vychýlení stolu a zajišťuje konzistentnější svary
 • Protože je veškeré řízení svářečky LFVW zajišťováno servopohony, není nutný hydraulický agregát
 • Čtyři průběžně podpírané kolejnice s osmi vratnými ložisky eliminují chvění stolu, zajišťují lepší vyrovnání stolu a odstraňují nežádoucí rezonanci stroje
 • Jednodílná konstrukce umožňuje flexibilní uspořádání výrobních prostor
 • Snížení energetických ztrát eliminováním pohybu stolu
 • Zkrácení délky cyklu s vyššími upínacími silami díky dvěma servopohonům
 • Volitelná automatická nakládací/vykládací stanice, dopravníky dílů s indexováním, nastavitelné bezpečnostní spínače a vozík na rychlou výměnu nástrojů zvyšují komfort obsluhy
 • Údaje o historii dílů uložené podle dat
 • Vzdálené připojení pro rychlejší diagnostiku a servis
 • Standardní programování až pro 6 pneumatických ventilů, volitelně lze rozšířit až na 10 ventilů
 • Senzory přítomnosti dílů – až 6, volitelně lze rozšířit až na 10
 • Nová funkce Dynamické podržení pro lepší kontrolu toku taveniny a zvýšení pevnosti svaru
 • Programování ID nástrojů pro rychlou výměnu nástrojů
 • Volitelné využívání podtlaku pro lepší umisťování dílů
 • Monitorování parametrů dílů s programovatelnou dolní a horní mezní hodnotou
 • Vícejazyčné rozhraní (angličtina, španělština, němčina, japonština, čínština, francouzština a čeština)
 • Automatické ladění frekvence s patentovanou technologií „Q Factor“
 • Svařování podle času, vzdálenosti, rychlosti nebo řízení síly

Related News

Key Advantages of Vibration Welding

Clean, fast, well suited for joining large parts, and the ability to produce high-quality joints without fasteners or adhesives are few of the many benefits that make vibration welding a popular joining method for manufacturers producing plastic parts for automotive, appliances, home improvement, and several other industries. Flexibility to join a variety of plastic parts:…

READ MORE

Dynamic Balancing of Linear Vibration Weld Tooling

The balancing of Vibration Weld Tooling is critical to the longevity of any manufacturer’s vibration welding equipment. With proper design of the moving half of the vibration tools used in the Linear Vibration Welder, the manufacturer can expect a much longer life from his welding equipment.

READ MORE

A Success Story about Team Work and Tenacity - Vibration Welding Toyota Tonneau Cover

Dukane feels honored and proud to be part of the award winning team for Tonneau cover assembly on the 2016 Toyota Tacoma pickup. This winning team in eleven months designed and created a Tonneau cover that is not only flexible and light weight but also provides the required strength and security to the end user.

READ MORE