Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Vícebodové svařování

Snížení nákladů bez nutnosti generátoru pro každou sondu 

Jednotka vícebodového řízení určena pro sestavy, ve kterých se ultrazvukový signál rozvádí ze zdroje k více ultrazvukovým sondám. Náš unikátní profil řízení a monitoringu procesů je k dispozici pro každou jednotlivou sondu připojenou k ultrazvukovému generátoru Dukane řady iQ. 

Eliminace poruch zařízení způsobených chybným programováním 

Poskytuje nezávislé alarmy při detekci podezřelého nebo špatného dílu pro každý svar. Běžné automatizace, které využívají modul Dukane MPC, zobrazují mapu dílu, ve které se obsluze v reálném čase zobrazují případné vady svarů. 

Snadná integrace 

Snižuje potřebu místa v elektrické skříni a hardware pro zakázkově vyrobené zařízení. Usnadňuje integraci se zásuvným modulem a snižuje riziko selhání ve výrobě. 

Přehled 

VÍCEBODOVÉ ŘÍZENÍ 

Patentovaná jednotka vícebodového řízení je určená pro řešení sestav, ve kterých je jeden zdroj ultrazvukové energie připojen k několika ultrazvukovým sondám. Náš unikátní profil řízení a monitoringu procesů je k dispozici pro každou jednotlivou sondu připojenou k libovolnému ultrazvukovému generátoru Dukane řady iQ. Modul vícebodového řízení dokáže najednou pracovat až se 16 sondami a je nabízen v provedení ve 2 až 16-ti bodovém provedení. Barevná LED usnadňuje obsluhu systému a odstraňování poruch. Modul MPC lze použít ve všech frekvenčních a výkonových pásmech ultrazvukových systémů. Vícebodová řídicí jednotka Dukane ve spojení s napájecími zdroji řady iQ nabízí nezávislé řízení a monitorování procesu svařování, energie svaru a amplitudy pro každou ultrazvukovou sondu. Umožňuje tak detekovat podezřelé nebo vadné součásti nezávisle pro každý prováděný svar. Typická automatizovaná zařízení, která využívají vícebodovou řídicí jednotku Dukane, mohou mít zobrazený svařovaný díl, na kterém se obsluze v reálném čase zobrazují případné vady svarů. Tuto úroveň kontroly nenabízí žádné jiné zařízení. 

 

Play

Hlavní vlastnosti

  • Monitorování doběhu umožňuje spínání relé pouze při vypnutém napětí, které zabraňuje selhání sondy 
  • Logické blokování zabraňuje změnám výběru, když je zapnutý ultrazvuk 
  • Úplná ochrana proti chybnému programování a kolísání v napájecí síti 
  • Binární kódování adres vstupů zabraňuje současné volbě dvou sond 
  • Může se jednat o samostatný modul nebo o modul namontovaný do panelu 
  • K dispozici jsou 2- až 16bodové moduly 
  • Kompatibilní s frekvencemi 15, 20, 30, 35 a 40 kHz při libovolné úrovni výkonu