Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

iQ LinQ™ na ultrazvukové svařování

IQLinQ™ společnosti Dukane je proprietární komunikační protokol, který koncovým uživatelům poskytuje celou řadu možností propojení ultrazvukových generátorů s automatizovanými systémy. Běží na generátorech sond řady iQ a je k dispozici v různých volitelných modulech na propojení PLC s generátory pomocí převažujících komunikačních protokolů Fieldbus nebo průmyslový Ethernet, jako jsou Profibus, Profinet/IE, Ethernet/IP, Powerlink, CC-Link/IE, EtherCAT. 

Přehled 

iQLinQ™ je řešení na zjednodušení průmyslového komunikačního protokolu mezi ultrazvukovými generátory řady iQ společnosti Dukane a PLC. Koncoví uživatelé mohou přechodem na iQLinQ™ snížit technické náklady, integrační rizika a celkové náklady na vývoj a dodávku řešení na spojování plastů svým zákazníkům. Mohou řídit svařovací proces, nastavovat více parametrů svarů, získávat data v reálném čase nebo data z předchozích cyklů na dálku prostřednictvím svých PLC. Efektivní řízení procesu vede k vysoké výtěžnosti a vysoké kvalitě výroby, což výrazně snižuje náklady a prostoje. 

Hlavní vlastnosti

 • Parametry řízení dostupné pomocí iQLinQ™ 
 • Nastavení metody svařování Čas, Energie nebo Maximální výkon. Nastavení přiřazených hodnot v sekundách, joulech nebo wattech 
 • Nastavení parametrů Amplituda, Doba náběhu a Doba doběhu 
 • Aktivace a nastavení parametrů technologie Trigger by Power 
 • Aktivace a nastavení parametru Doba výdrže 
 • Aktivace a nastavení parametru Zpoždění a trvání následného rozprasku 
 • Aktivace kontroly podezřelých dílů. Nastavení max. a min. hodnot pro parametry Čas, Výkon a/nebo Energie 
 • Aktivace kontroly nevyhovujících dílů. Nastavení max. a min. hodnot pro parametry Čas, Výkon a/nebo Energie 
 • Konfigurování pokročilých hardwarových nastavení jako Fáze, Frekvence chodu naprázdno, Uzamčení a přidržení frekvence a Meze frekvence 
 • Parametry, které lze získat prostřednictvím rozhraní iQLinQ™ 
 • Všechny parametry se konfigurují prostřednictvím iQLinQ™ 
 • Data v reálném čase zahrnující stav svařovacího stroje (se zapnutým nebo vypnutým ultrazvukem), frekvenci, výkon a amplitudu 
 • Data svařovacího cyklu pro předchozí svar: Počet cyklů; informace o dobrých, špatných a podezřelých dílech 
 • Údaje o překročení nebo nedosažení nastavení mezní hodnoty procesu, je-li zapnutá kontrola nevyhovujících nebo podezřelých dílů 

Related News

12 Advantages of Laser Plastic Welding

The use of various plastics in manufacturing has grown immensely in the last 15 or so years. Weight savings, optical requirements, and flexibility to name a few reasons push the envelope of legacy materials and often times leave plastics as the only logical choice to meet design requirements.

READ MORE