Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Ultrazvukový generátor iQ Auto-Plus

Rychlá a snadná integrace 

Rychlá a snadná integrace do automatizačních systémů. Bezproblémové umístění ovládacího panelu ve svislé nebo vodorovné poloze a intuitivní uspořádání vedení kabelů

Přesnost, účinnost a opakovatelnost 

Obvod (PFC) zajišťuje lepší regulaci amplitudy a frekvence. Poskytuje nejvyšší rychlost sběru dat v oboru 0,5 ms pro všechny následující parametry ultrazvukového svařování – vzdálenost, výkon a energii. 

Konzistentní svařovací proces 

Dosáhněte konzistentního svařovacího procesu a zkraťte dobu cyklu pomocí regulace amplitudy zatížení. Patentovaná funkce Trigger by Power™ zajišťuje konzistentní svary tím, že před zahájením svařovacího cyklu působí na díl dostatečným a opakovatelným tlakem/silou. 

Spolehlivost 

Průtokové chlazení s termostaticky ovládaným ventilátorem zajišťuje, že váš generátor pracuje s nejvyšší účinností. Nastavitelný algoritmus lineárního náběhu (měkký náběh) plynule zvyšuje amplitudu akustické soustavy na provozní hodnotu. Patentovaný nastavitelný lineární doběh (měkký doběh) plynule snižuje amplitudu akustické soustavy na nulu. 

Připravenost na Průmysl 4.0 s iQ LinQ 

Řízení procesů a parametrů prostřednictvím protokolu EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, Powerlink a jiných protokolů pomocí iQLinQ™. iQLinQ™ vám umožňuje nastavovat, povolovat, konfigurovat, diagnostikovat a shromažďovat data v intuitivním prostředí vyvinutém pro Průmysl 4.0. 

Přehled 

Zdroje ultrazvukového signálu  Dukane iQ Auto-Plus byly speciálně navrženy pro automobilový, letecký, obalový a textilní průmysl. Jednotky pro montáž do panelu, které se obvykle používají v automatizovaných systémech, jsou kompatibilní s průmyslovým komunikačním protokolem iQLinQ™ a patentovaným systémem MPC (Multi-Point Probe Control) společnosti Dukane. Generátory řady iQ využívají náš patentovaný digitální design. Díky kompaktním rozměrům poskytují nejvyšší hustotu výkonu v tom nejmenším balení. Naše špičková 0,5ms rychlost vícejádrového zpracování dat zajišťuje extrémní přesnost a opakovatelnost. Unikátní modulární design dovoluje vytvořit flexibilní konfiguraci podle požadavků zákazníka. 

Play

Hlavní vlastnosti 

 • Nabízíme širokou škálu modelů s výkonem 600 a 1200 W a frekvencemi 20, 30, 35 a 40 kHz 
 • Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů umožňuje unikátní konfigurace včetně budoucího upgradu a řešení nových požadavků. Přístroj pracuje na bázi digitální frekvenční syntézy 
 • Regulace napájení a zatížení kompenzuje kolísání síťového napětí a zajišťuje jeho konstantní amplitudu 
 • Patentovaná funkce Trigger by Power řídí proces tím, že zajišťuje dostatečnou sílu působící na díl před zahájením svařovacího cyklu 
 • Port Ethernet/IP pro komunikaci s průmyslovými protokoly 
 • Ochrana proti přetížení ultrazvukového výstupu s podrobným popisem chyby pro snadné řešení případných problémů 
 • Zabudovaný port USB umožňuje iQ Auto Plus provádět nastavení procesu a konfiguraci vstupů a výstupů přes PC aplikaci
 • Digitální technologie Digi-Trac automaticky sleduje rezonanční frekvenci. Upravuje výstupní frekvenci, aby odpovídala akustické soustavě (sonotroda,  měnič). Funkce sleduje každý svařovací cyklus, takže odpadá nutnost ručního dolaďování generátoru 
 • Omezení výkonu při přetížení je založeno na skutečné efektivní hodnotě výstupního výkonu 
 • Připravenost na Průmysl 4.0 s novou řadou ultrazvukových generátorů, která poskytuje lepší možnosti řízení frekvence a amplitudy ultrazvuku 
 • Volitelná funkce svařování podle vzdálenosti na sledování až osmi analogových snímačů 0–10 VDC při použití s patentovaným MPC (vyžaduje snímače dodané zákazníkem) 
 • Mezní hodnoty svařování podle vzdálenosti/energie / špičkového výkonu / času pro každý parametr jsou sledovány, aby byla zajištěna kvalita a konzistence