Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

iQ Auto-Plus s patentovaným vícebodovým řízením MPC (Multi-Point Control)

Rychlá a snadná integrace 

Rychlá a ekonomická integrace pro automatizační systémy. Hladce zapadá do vašeho ovládacího panelu ve svislé nebo vodorovné poloze. Integrovaná jednotka MPC (Multi-Point Controller) minimalizuje kabeláž a zajišťuje čistý vzhled a povrchovou úpravu. 

Vynikající výsledky svařování 

Dosáhněte konzistentního procesu svařování a kratších cyklů s patentovaným systémem MPC a iQLinQTM společnosti Dukane. Systém MPC společnosti Dukane monitoruje každou sondu a bezpečně přepíná ze sondy na sondu, aby se minimalizovala doba přepínání. iQLinQTM poskytuje přístup k parametrům řízení procesu, aby bylo možné monitorovat každý technologický postup svařování k dosažení optimálních výsledků. Patentovaná funkce Trigger by Power™ zajišťuje konzistentní svary tím, že před zahájením svařovacího cyklu působí na díl dostatečným a opakovatelným tlakem/silou. 

Svařování podle vzdálenosti zajišťující přesnost a preciznost 

Integrované svařování podle vzdálenosti reguluje až 8 snímačů na přesné řízení režimů zhroucení svaru nebo svarů založených na absolutní vzdálenosti. Řada iQ Auto-Plus společnosti Dukane s patentovanou funkcí Trigger by Power™ je jediným výrobkem na trhu založeným na sondě, který dokáže přesně využívat a monitorovat režim zhroucení svaru. Systém iQ Auto-Plus MPC má nejrychlejší vzorkovací frekvenci v oboru (0,5 ms) a zajišťuje přesné řízení procesu. 

Efektivita a spolehlivost 

Průtokové chlazení s termostaticky ovládaným ventilátorem zajišťuje, že váš generátor pracuje s maximální účinností. Ochrana proti přetížení ultrazvukového výstupu s podrobným popisem chyby na snadné řešení případných problémů. Korekce účiníku (PFC) zajišťuje vysokou účinnost přeměny energie (> 92 %), protože generátoru umožňuje spotřebovávat méně energie a méně se při provozu zahřívat. . 

Snadné řešení problémů 

iQLinQ™ pomáhá při sběru dat, nastavování procesů a řešení problémů. Průmysl 4.0 umožňuje vzdálený přístup ke generátoru za účelem ladění procesů. Integrované vícebodové řízení může sekvenčně ovládat až osm ultrazvukových sond. Každá sonda je nezávisle řízena a monitorována, čímž umožňuje různá nastavení procesu a poskytuje nezávislé alarmy při detekci podezřelého nebo špatného dílu pro každý svar. 

Přehled 

Navrženo pro výrobce OEM 

Systém iQ Auto-Plus s patentovanou jednotkou MPC (Multi-Point Controller) připravený na integraci byl navržen tak, aby snadno pasoval do vašeho rozvaděče. Generátor se díky svému tvaru bez problémů vejde do panelu, ať už ve svislé nebo vodorovné poloze, a inteligentní vedení kabelů zajišťuje čistý vzhled ovládacího panelu. Integrace systému iQ Auto-Plus s moduly MPC snižuje množství kabeláže a zjednodušuje integraci. 

iQLinQ™ Řídí procesy a parametry prostřednictvím protokolu EtherNet/IP nebo jiných protokolů pomocí iQLinQ™. iQLinQ™ vám umožňuje nastavovat, povolovat, konfigurovat, diagnostikovat a shromažďovat data v intuitivním prostředí vyvinutém pro Průmysl 4.0. 

Zdroje ultrazvukové energie iQ Auto-Plus jsou systémy připravené na automatizaci s patentovanou integrovanou vícebodovou řídicí jednotkou. Tato robustní a kompaktní jednotka je dokonale navržena pro vícesondové automatizované systémy v automobilovém průmyslu. Naše špičková 0,5ms rychlost zpracování dat zajišťuje extrémní přesnost a opakovatelnost. iQ Auto-Plus MPC je k dispozici s výkonem 600 nebo 1200 W a tyto jednotky pro montáž do panelu jsou vybaveny portem Ethernet/IP na sběr dat a řízení procesů. 

Play

Hlavní vlastnosti

 • Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů zdroje energie umožňuje jedinečné konfigurace a budoucí upgrady. Zařízení pracuje na bázi digitální frekvenční syntézy. 
 • Špičková 0,5ms rychlost sběru dat díky vyspělé vícejádrové architektuře zajišťuje zvýšenou přesnost i reprodukovatelnost 
 • Integrované protokoly EtherNet/IP, Profibus, PowerLink, Profinet, EtherCAT, CC-Link nebo Modbus TCP umožňují flexibilitu při vzdáleném sběru dat a řízení procesů. Součástí je port USB pro připojení k PC rozhraní 
 • Volitelné protokoly Profibus, PowerLink, Profinet, EtherCAT, CC-Link nebo Modbus TCP umožňují flexibilitu při vzdáleném sběru dat a řízení procesů. Součástí dodávky je port USB na připojení k programu „iQ Commander“ PC rozhraní 
 • Digitální technologie Digi-Trac automaticky sleduje rezonanční frekvenci. Upravuje výstupní frekvenci, aby odpovídala akustické soustavě (trn, urychlovač, měnič). Funkce sleduje každý svařovací cyklus, takže odpadá nutnost ručního dolaďování generátoru 
 • Ochrana proti přetížení ultrazvukového výstupu s podrobným popisem chyby na snadné řešení případných problémů. Hranice výkonového přetížení je založena na efektivní hodnotě výstupního výkonu. 
 • Regulace amplitudy sítě a zatížení je udržována nezávisle na síle zátěže a změnách přívodního síťového napětí. Prostřednictvím řízení amplitudy v uzavřené smyčce udržuje regulace amplitudy amplitudu výstupu nezávisle na výkyvech síťového napětí a zatížení výstupu. Udržování v toleranci 1 % zajišťuje konzistenci procesu svařování a kratší cykly 
 • Vysoce účinná (> 92 %) přeměna energie s korekcí účiníku 
 • Univerzální vstup střídavého proudu (pro výkon nad 600 W je vyžadováno 240 VAC) 
 • Sekvence bezpečného zapnutí systému: 1) ochrana proti nárazovému střídavému proudu, 2) dohled nad systémem 
 • Volitelná funkce svařování podle vzdálenosti na sledování až osmi analogových snímačů 0–10 VDC při použití s patentovaným MPC (vyžaduje snímače dodané zákazníkem) 
 • Mezní hodnoty svařování podle vzdálenosti/energie / špičkového výkonu / času pro každý parametr jsou sledovány, aby byla zajištěna kvalita a konzistence 
 • Patentovaná funkce Trigger by Power umožňuje opakovatelné režimy svařování podle energie nebo podle vzdálenosti zhroucení 
 • Binárně kódovaný výběr zabraňuje současnému výběru relé dvou sond 
 • Logické blokování zabraňuje změnám výběru, když je zapnutý ultrazvuk 
 • Monitorování doběhu umožňuje spínání relé pouze při vypnutém napětí 
 • Monitor poruch detekuje zkratovanou cívku ovladače relé a zastaví provoz 
 • Doba výdrže interních zdrojů – navržena na přečkání všech poruch vedení střídavého proudu