Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Řezání a zatavování iQ Servo

Čisté, přesné a konzistentní výsledky díky jednostupňovému ultrazvukovému řezání a zatavování poháněnému servopohonem 

Ultrazvukový svařovací systém iQ se servopohonem umožňuje v jednom kroku řezat a zatavovat různé fólie, tkaniny a netkané materiály. Ultrazvuk eliminuje třepení materiálu a zajišťuje čistý povrch. 

Snadné nastavení aplikace 

Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů zdroje energie umožňuje jedinečné konfigurace. Programovatelná parkovací poloha umožňuje zkrátit délku cyklu a optimalizovat nastavení. Koncový spínač horního zdvihu pro aplikace v automatizaci. 

Přesnost a opakovatelnost díky ultrazvukové svářečce řízené servopohonem 

Technologie plně elektrického servořízení eliminuje odchylky související se součástmi pneumatického lisu zkvalitňuje opakovatelnost a přesnost procesu. 

Proces řízený servopohonem snižující poškozování nástrojů 

Přesné řízení rychlosti, síly a polohy ultrazvukové soustavy zajišťuje optimálnější a robustnější proces a snižuje opotřebení nástrojů během procesu řezání a zatavování. 

Robustní konstrukce eliminující odchylky 

Mimořádně tuhá výztuž eliminující odchylky napomáhá při dosažení vynikající konzistence svarů. Páka sloupku a plynový tlumič napomáhají snadnému nastavení. Sloupek lze uzamknout, čímž je vyloučena neoprávněná manipulace. 

Přehled 

Ultrazvukové svářečky Dukane se servořízením odstraňují problémy s procesem řezání a utěsňování. Konvenční pneumatické ultrazvukové svářečky se obtížně nastavují a opotřebení ultrazvukového trnu a kovadliny je vždy problémem. Vzhledem k tomu, že patentovaná ultrazvuková servotechnologie společnosti Dukane řídí všechny aspekty pohybu při řezání a zatavování, je doba nastavování extrémně zkrácena. Pomocí našich režimů konfigurování serva pro počáteční nastavení lze vytvořit robustní proces během několika minut. Ultrazvukové servosvářečky Dukane mají ultrapevnou konstrukci, která eliminuje průhyby, a naše patentovaná technologie Melt-Match a režim statického přidržování zajišťují vynikající řezání a zatavování výrobků s minimálním opotřebením nástrojů. 

Vynikající přesnost serva umožňuje absolutní regulaci vzdálenosti s přesností +/- 1 µ. Přesnost a řízení rychlosti servopohonu zajišťuje bezkonkurenční výsledky. Technologie Melt-Match® umožňuje silnější zatavování s opakovatelností, které se tradiční pneumatické ultrazvukové svářečky nemohou rovnat. Servopohonem řízené svářečky Dukane s přesnými ultrazvukovými nástroji jsou určeny pro tkané a netkané materiály. 

Play

Related News

Using a Buffer Sheet in the Ultrasonic Welding Process

Appearances matter, and your reputation may depend on that. These days every edge in making consistently appealing and attractive parts is important. So, here’s where the idea of using a buffer sheet in the ultrasonic welding process comes in. What is a buffer sheet anyway? Basically it is a thin film – think sandwich bag…

READ MORE