Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Ruční ultrazvukové svařovací systémy řady iQ

Ergonomické a lehké ruční sondy na snížení únavy obsluhy 

Ruční svářečka má měkkou rukojeť a lehké ruční sondy pohodlné pro obsluhu. Lehká jednotka s integrovanou rukojetí umožňuje přenositelnost zařízení v rámci závodu. Zvukový signál upozorňuje obsluhu na ukončení cyklu. 

Vhodné pro více aplikací s různými režimy svařování 

Díky režimům svařování podle času, svařování podle energie a ručnímu nastavení s možností nastavení limitů procesu je tato jednotka vhodná pro různé aplikace v různých průmyslových odvětvích. 

Spolehlivé digitální řízení 

Plně digitální řízení všech funkcí a parametrů zdroje energie. Digitální technologie Digi-Trac automaticky digitálně sleduje rezonanční frekvenci. Upravuje výstupní frekvenci tak, aby odpovídala připojené ruční sondě. Funkce sleduje každý svařovací cyklus, takže odpadá nutnost ručního dolaďování generátoru. 

Konzistentní kvalita svaru 

Patentovaná funkce Trigger By Power™ v kombinaci s režimem svařování podle energie zajišťuje konzistenci mezi operátory. Displej zobrazuje v reálném čase frekvenci, výkon a čas. 

Snadné používání 

LCD displej s  vícejazyčnou nabídkou umožňuje rychlé a snadné programování. Nabízí osm programovatelných nastavení svařování. V nabídce může obsluha zvolit, zda se má zobrazit porucha s vizuálním a zvukovým alarmem. 

Přehled 

Ruční sondy řady HP a PG se vyznačují ergonomickou konstrukcí s měkkým úchopem a jsou opatřeny úchyty pro použití na zařízeních s vyvažovacím protizávažím. Robustní rezonanční soustava je konstruována s ohledem na bezproblémové používání. Standardní součástí všech jednotek jsou přípojky pro chlazení vzduchem. Systémy ručních sond iQ HP-E jsou ideální na ruční bodové svařování, nýtování, řezání a vkládání. Generátory HP-E řady iQ jsou standardně vybaveny řízením podle času a energie. K jejich výbavě dále patří vícebarevný LCD displej, díky kterému jsou zobrazované textové údaje velmi dobře čitelné. Programování i ovládání je maximálně usnadněno použitím funkčních kláves a logické vícejazyčné nabídky. Vestavěné ochranné obvody a vizuální signalizace stavů zajišťují spolehlivost i v nejtěžších provozních podmínkách. Díky kompaktním rozměrům a zabudovanému držadlu je generátor snadno přenosný. 

Hlavní vlastnosti

  • Nastavení amplitudy od 100 % do 20 % po 1% přírůstcích 
  • Ochrana proti přetížení ultrazvukového výstupu s indikátorem poruchy, který usnadňuje řešení případných problémů. Omezení výkonu při přetížení je založeno na skutečné efektivní hodnotě výstupního výkonu 
  • Patentovaná konstrukce s modulací šířky impulzu zaručuje účinnější využití výkonu, přičemž podstatně méně zatěžuje elektrické součásti – výsledkem je vysoký výkon, spolehlivost a prodloužená životnost zařízení 
  • Algoritmus lineárního náběhu (měkký náběh) zajišťuje spouštění akustické soustavy na provozní amplitudu hladce, s minimálními spouštěcími rázy, a tudíž s minimálním namáháním soustavy a zdroje energie 
  • Regulace napájecího napětí kompenzuje kolísání sítě a zajišťuje konstantní amplitudu 
  • Regulace zátěže automaticky udržuje konstantní amplitudu ultrazvuku bez ohledu na odebíraný výkon. Velikost amplitudy ultrazvukového výstupu je udržována v 1% toleranci za účelem zajištění konzistence svařovacího postupu 
  • Nejvyšší hustota výkonu na jednotku objemu. Nejvyšší výkon v tom nejmenším provedení pro nejvyšší provozní zátěže 
  • Režimy svařování podle času, energie a ruční režim s možností nastavení mezních hodnot procesu 
  • Patentovaná funkce Trigger by Power zajišťující větší konzistenci svarů 
  • Vzorkovací frekvence 0,5 ms, nejrychlejší v oboru