Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

iQ Explorer II

Hardware

 • iQ Explorer II funguje na většině operačních systémů Microsoft Windows. 
 • Obrázek na této obrazovce je konfigurovatelný uživatelem a svázaný s nastavením. Efektivní využití této funkce je aktualizace obrázku dílu. Nastavení je naprogramováno tak, aby bylo snadno rozpoznatelné obsluhou. 
 • Seznam součástí na této obrazovce identifikuje obsah generátoru, ke kterému je připojen. 

Nastavení procesu 

 • Intuitivní struktura nabídky používá známé ovládací prvky Windows. 
 • Na jedné obrazovce se zobrazují všechna hlavní nastavení procesu, což usnadňuje programování. 
 • Podporuje metrické a imperiální jednotky. 

Mezní hodnoty procesů 

 • Dynamický seznam dostupných mezních hodnot procesů. Většina kategorií mezních hodnot procesů může mít horní a dolní „špatné“ meze a horní a dolní „podezřelé“ meze. 
 • Při překročení „špatných“ mezí je cyklus přerušen a označen jako „špatný“. Při překročení „podezřelých“ mezí se cyklus dokončí, ale je označen jako „podezřelý“, což obsluhu upozorní, že se proces odchyluje od nominální hodnoty. 

Poznámky 

 • Identifikujte součásti soustavy a trvale je ukládejte pomocí parametrů nastavení. 
 • Zahrnuje neomezené pole Poznámky na zadávání specializovaných informací týkajících se vašeho dílu. 

Data cyklu 

 • V této tabulce jsou uvedeny všechny definované mezní hodnoty procesů. 
 • Lze definovat směny a vytvořit tak jedinečnou sadu výsledků dat cyklu na směnu. 
 • Uživatelé mohou přidělit pole poznámek ke každému cyklu. Toto pole může být načteno se zadaným parametrem nastavení nebo může být ponecháno k úpravě uživatelem. Tyto informace jsou trvale připojeny k datům cyklu v souboru. 

Data grafu 

 • Až osm uživatelsky volitelných kategorií měření, které lze zobrazit v grafu v závislosti na čase. 
 • Data grafu lze uložit do souboru CSV pro pozdější analýzu a porovnání 
 • Definujte referenční graf, který překryje aktuální výsledky svařování a pomůže vizuálně identifikovat odchylku procesu svařování od nominální hodnoty. 
 • Dobré, špatné a podezřelé díly jsou jasně označeny. 

Obsluha 

 • Jedna obrazovka zobrazuje nastavení procesu, která se s největší pravděpodobností mění během výroby. 
 • Tato obrazovka obsahuje také zkrácený seznam dat cyklu a data grafu z posledního cyklu. 

Výroba 

 • Zobrazí souhrn výsledků seskupený po hodinách. Vynikající pro operativní sledování výroby. 
 • Při načítání a prohlížení historických souborů s daty cyklu v nástroji iQ Explorer II se automaticky vyplňují údaje o výrobě. 

Nástroje 

 • Na této obrazovce můžete spustit test soustavy. Výsledky ultrazvukového testu obsahující frekvenci a výkon jsou zobrazeny v grafu a prezentovány obsluze. Tato data lze uložit pro referenční účely. 
 • Změňte aktuální nastavení ručně nebo nakonfigurujte systém tak, aby se nastavení měnilo externím výběrem prostřednictvím automatizace. 
 • Zobrazte vyskakovací obrazovku na prohlížení živých dat. Zkontrolujte historii alarmů svářečky. 

Systém 

 • Nakonfigurujte externí vstupy a výstupy svářečky. 
 • Sledujte stav vstupů a výstupů v reálném čase. 

Přehled 

Řízení procesu: V nástroji iQ Explorer II jsou k dispozici data cyklů a grafy z procesu svařování. To je užitečné k analýze procesů a sledování trendů. Data cyklů a grafy lze konfigurovat tak, aby se ukládaly kdekoli v síti nebo přímo na USB paměť. 

Vylepšené zabezpečení: iQ Explorer II obsahuje 6 úrovní ochrany heslem, včetně dvou úrovní, které lze přizpůsobit potřebám obsluhy. Váš svařovací proces může být tak bezpečný, jak potřebujete. Namísto vytváření kompletní sady uživatelských ID a hesel lze iQ Explorer II integrovat do služby Windows Active Directory ve vaší síti. 

Hlavní vlastnosti 

 • Lze připojit k jakémukoli ultrazvukovému lisu řady iQ prostřednictvím ethernetového připojení. Možnost připojení k více svářečkám v síti nebo přímé připojení jako samostatná aplikace. 
 • Data cyklů a grafů ukládaná do souboru v počítači nebo přímo na server v síti. 
 • Nastavení svarů (technologické postupy) lze ukládat do souboru v počítači nebo přímo na server v síti. 
 • Zabudovaná víceúrovňová ochrana heslem. Lze také integrovat s ochranou heslem služby Windows Active Directory. 
 • Splňuje požadavky FDA 21 CFR Part 11. 
 • Možnost správy více lisů řady iQ v síti. 
 • Lze nakonfigurovat pro práci se štíhlou pracovní stanicí Dukane nebo stanicí Dukane iQLogiX™ tak, aby byl plně integrován s ovládacími prvky pracovní stanice: např. světelnou závorou, posuvnými dveřmi, senzory dílů, svorkami atd. 
 • Podpora čárových kódů na díl, výběr nastavení čárových kódů a čárových kódů na šarži. 
 • Snadná instalace na libovolný počítač s operačním systémem Microsoft Windows. 
 • Podporuje více jazyků. 
 • Podporuje metrické a imperiální jednotky.