Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Dukane Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné informace Níže vás informujeme o sběru osobních údajů při používání našich webových stránek.

Pojem "osobní údaje", odkazující na definici článku 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"), znamená jakékoli údaje, které lze přímo či nepřímo spojit s vámi osobně. To zahrnuje například jméno, adresu, e-mailové adresy, chování uživatele. Pokud jde o další pojmy, zejména pojmy "zpracování", "správce", "zpracovatel" a "souhlas", odkazujeme na právní definice ochrany dat uvedené v článku 4 GDPR.

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí funkčních webových stránek a našich obsahů a služeb. Zpracování osobních údajů obvykle probíhá pouze tehdy, pokud jste nám udělili souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo zpracování povolují právní předpisy, zejména jedno z právních základů uvedených v článku 6 odst. 1 písm. b) až f) GDPR.

Vaše osobní údaje budou smazány nebo zablokovány, jakmile účel jejich uchovávání již neplatí. Uchování může také nastat, pokud to stanoví národní nebo evropské předpisy, kterým podléháme. Zablokování nebo smazání dat nastane v tomto případě, když uplynou stanovené lhůty uchovávání, pokud není nadále vyžadováno další uchování dat pro uzavření nebo splnění smlouvy.

Pokud se spoléháme na smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce našich webových stránek nebo bychom chtěli použít vaše údaje pro účely reklamy, podrobně vás informujeme o příslušných postupech níže.

Zodpovědná osoba Správcem ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení s ochranným charakterem je:

Dukane
2900 Dukane Dr.
St. Charles, IL. 60174
usmarketing@dukane.com
630-797-4900

 

Tato zásady ochrany osobních údajů vysvětlí, jak naše organizace používá osobní údaje, které od vás shromažďujeme při používání našich webových stránek.

Témata:

 • Jaké údaje shromažďujeme?
 • Jak shromažďujeme vaše údaje?
 • Jak vaše údaje využijeme?
 • Jak vaše údaje ukládáme?
 • Marketing Jaká jsou vaše práva na ochranu údajů?
 • Co jsou cookies?
 • Jak cookies využíváme?
 • Jaké druhy cookies používáme?
 • Jak spravovat své cookies Ochranné politiky jiných webových stránek Změny naší zásady ochrany osobních údajů
 • Jak nás kontaktovat
 • Jak kontaktovat příslušné orgány

Jaké údaje shromažďujeme?

Dukane IAS, LLC shromažďuje následující údaje dobrovolně:

 • Jméno, titul a adresa
 • Osobní kontaktní údaje (telefon, e-mail, fax apod.)
 • Jméno, adresa, oddělení, kontaktní informace a další informace týkající se společnosti, kterou zastupujete
 • Identifikační číslo pro DPH
 • Preferované nastavení pro marketing
 • Požadavky na služby a provedené objednávky
 • Jakékoli další informace, které zadáte nebo nahrajete na webové stránky

Dukane IAS, LLC shromažďuje následující údaje dobrovolně

 • IP adresa, operační systém, typ prohlížeče, verze prohlížeče, konfigurace prohlížeče, název poskytovatele internetových služeb a další typy informací o počítači a připojení související s identifikací vašeho typu zařízení, připojením k webu, umožněním výměny dat s vámi a vaším zařízením a zajištěním pohodlného používání webu;
 • URL adresa a IP adresa webové stránky, ze které jste přistupovali nebo byli přesměrováni na naše stránky, včetně data a času;
 • Podstránky navštívené během pobytu na našich webových stránkách, odkazy sledované na webu, včetně data a času;
 • Plný tok kliků na jednotlivé adresy URL (URL) do, prostřednictvím a z webu, včetně data a času;
 • Historie nákupů, včetně otevřených a dokončených transakcí;
 • Zadané vyhledávací termíny;
 • Služby/produkty zobrazené nebo hledané na webu.

Tyto informace nám umožňují lépe porozumět návštěvníkům, kteří přicházejí na naše webové stránky, odkud přicházejí a který obsah nebo produkty na našich webových stránkách je pro ně zajímavý. Tyto informace používáme pro interní analytické účely a ke zlepšení kvality a relevance našich webových stránek pro naše návštěvníky.

Jak sbíráme vaše údaje?

Dukane IAS, LLC přímo poskytuje většinu údajů, které sbíráme. Údaje sbíráme a zpracováváme, když:

 • Se zaregistrujete online nebo provedete objednávku na některý z našich produktů nebo služeb.
 • Dobrovolně vyplníte zákaznický průzkum nebo poskytnete zpětnou vazbu na některém z našich diskusních fór nebo e-mailem.
 • Používáte nebo prohlížíte naše webové stránky prostřednictvím cookies vašeho prohlížeče.

Dukane IAS, LLC může také získat vaše údaje nepřímo z následujících zdrojů:

 • Seznamy registrací na veletrhy

Jak budeme vaše údaje používat?

Dukane IAS, LLC sbírá vaše údaje, abychom je mohli použít takto:

Můžeme použít osobní údaje, které nám poskytnete, pro následující obchodní, transakční a marketingové účely:

 • Kontaktovat vás ohledně konkrétní žádosti nebo dotazu;
 • Dodat požadované služby nebo obchodní transakce, které jsme dohodli;
 • Spravovat naše weby a vaše účty (pro registrované uživatele); analyzovat trendy a zlepšovat funkčnost našich webů;
 • Přizpůsobit a personalizovat naše weby a vybrané weby třetích stran podle vašich zadaných preferencí a personalizovat a zlepšit vaši online zkušenost, což může zahrnovat shodu a servírování cílených reklam o našich produktech, službách a řešeních, aby byla doručená informace pro vás relevantnější; využíváme reklamní sítě k zobrazení cílených digitálních reklam na webových stránkách třetích stran;
 • Zvážit žádost o zaměstnání od vás;
 • Jak je považováno za nutné k ochraně našich právních práv a našeho majetku, k ochraně ostatních uživatelů nebo kteréhokoli třetího subjektu nebo k zabránění osobním újmám nebo ztrátám;
 • Komunikovat (e-mailem, běžnou poštou nebo telefonicky) s vámi ohledně produktů, služeb a událostí Dukane a jejích obchodních partnerů, o které byste mohli mít zájem;
 • Generovat potenciální zákazníky (identifikace konkrétního zájmu, který může mít existující nebo potenciální zákazník o naše produkty, řešení a služby; například na základě vašeho zájmu a vyjádřeného přání o další informace, jako je stažení dokumentu, návštěva určitých stránek webu nebo přímý dotaz u nás) pro nás a naše obchodní partnery (například autorizované distributory) pro účely podpory podnikání, poskytnutí lepší podpory a služeb a/nebo lepší reakci na vaše žádosti nebo dotazy;
 • Pozvat vás k poskytnutí zpětné vazby nebo účasti na průzkumech zákazníků; lépe porozumět povaze a kvalitě poskytování našich služeb; zlepšit a dále rozvíjet produkty, služby a řešení; a/nebo
 • Využít tyto informace v kontextu našeho celkového řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Pro naše marketingové aktivity zpracováváme vaše osobní údaje v našich systémech CRM. Každá propagační komunikace bude obsahovat odkaz, který vám umožní odhlásit se od přijímání takových komunikací v budoucnosti a spravovat své preference, včetně zařazení nebo vyloučení určitých komunikací (navštivte naše Centrum preference komunikace).

Právním základem pro použití a zpracování vašich osobních údajů jsou, podle okolností, váš souhlas; nutnost reagovat na dotazy; poskytování požadovaných služeb; uzavření a provádění smluv a obchodních transakcí; a naše oprávněné obchodní zájmy.

Pokud souhlasíte, společnost Dukane IAS, LLC vaše údaje sdílí s našimi partnerskými společnostmi, aby vám mohly nabídnout své produkty a služby.

V Dukane omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze zaměstnancům, kteří potřebují tyto informace znát pro výše uvedené účely použití. Vaše osobní údaje nepůjčujeme ani neprodáváme jiným společnostem nebo jednotlivcům. Nicméně vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami mimo Dukane pro následující účely:

 • S autorizovanými distributory, obchodními partnery a dalšími dodavateli vybranými námi, kteří se podílejí na poskytování našich produktů, služeb nebo řešení vám, abychom vám mohli sdělit informace o společnosti Dukanne a souvisejících produktech, službách a řešeních, které by vás mohly zajímat, nebo abychom reagovali na vaše žádosti nebo dotazy;
 • S vybranými poskytovateli služeb a subdodavateli, kteří nám poskytují služby nebo nám je zajišťují, jako je hostování webových stránek, rozesílání informací, provádění průzkumů, IT služby, analýza dat, organizace událostí a další profesionální služby. Tyto poskytovatele služeb zásobujeme pouze osobními údaji, které potřebují k poskytnutí svých služeb nám nebo na naši žádost;
 • S vybranými poskytovateli služeb a subdodavateli, kteří nám poskytují služby nebo nám je zajišťují, jako jsou reklamní a marketingové služby, včetně telemarketingu; například poskytujeme informace shromážděné o vás prostřednictvím našich souborů cookies, aby generovali a poskytovali reklamu týkající se našich produktů, služeb a řešení, která jsou pro vás relevantnější nebo užitečnější;
 • S vládními a/nebo regulačními orgány tam, kde jsme povinni tak učinit podle platného zákona nebo na základě soudního, správního nebo obdobného nařízení.

Podnikáme komerčně rozumné kroky k zavedení smluvních záruk a k podpoře toho, aby výše uvedené třetí strany:

 • Chránila vaše osobní údaje a udržovala je v bezpečí a důvěrnosti;
 • Nezískávala, nepoužívala ani neposkytovala vaše osobní údaje pro žádný jiný účel než k vykonání těchto funkcí pro nás nebo na naši žádost a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a našimi pokyny;
 • Neuchovávala tyto informace déle, než je potřeba; a
 • Nás neprodleně informovala v případě incidentu porušení ochrany dat vedoucího k náhodnému nebo nezákonnému odcizení, ztrátě, zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům.

Když společnost Dukane IAS, LLC zpracovává vaši objednávku, může vaše údaje posílat a také využívat výsledné informace od agentur pro ověřování kreditu, aby zabránila podvodným nákupům.

Jak ukládáme vaše údaje?

Společnost Dukane IAS, LLC ukládá vaše údaje zabezpečeně na:

 • St. Charles Illinois, USA na zabezpečených serverech
 • Česká republika
 • Indie
 • Čína,
 • Japonsko
 • Mexiko
 • Wisconsin
 • Německo

Společnost Dukane IAS, LLC si vaše osobní údaje ponechá až do XX. Jakmile tento časový úsek vyprší, smažeme vaše údaje ze systémů (ERP, e-mail, databáze).

Marketing

Společnost Dukane IAS, LLC, jak bylo uvedeno výše, si můžeme přát poskytnout vám informace o stávajících a nových produktech, službách, řešeních, o webinářích, seminářích, veletrzích a jiných událostech a o propagačních akcích a nabídkách, které by pro vás mohly být zajímavé. Také vás můžeme pozvat k účasti na průzkumech trhu nebo žádat o zpětnou vazbu ohledně našich produktů, služeb a řešení. Tato komunikace může probíhat e-mailem nebo telefonicky (telemarketingem).

Získáme váš souhlas s přímým marketingem prostřednictvím opt-in, pokud jsme k tomu povinni podle platných zákonů, a budeme sledovat souhlas(y), které jste nám poskytli.

Ujistíme se, že veškerý přímý marketing nebo průzkum trhu, který obdržíte nebo o kterém budete kontaktováni e-mailem, poskytne jednoduchý způsob, jak se odhlásit z další komunikace prostřednictvím e-mailu. Například vám můžeme poskytnout odkaz „odhlásit se“ v e-mailech nebo e-mailovou adresu, kam můžete zaslat žádost o odhlášení.

V takových případech bychom nemuseli nutně odstranit veškeré vaše osobní údaje z naší databáze(ů), ale dodržovali bychom vaše změněné preference v oblasti přímého marketingu.

Pokud jste souhlasili s přijímáním marketingu, můžete se kdykoli později odhlásit.

Máte právo kdykoli zastavit společnost Dukane IAS, LLC od kontaktování vás pro účely marketingu nebo od poskytování vašich údajů dalším členům skupiny Dukane IAS, LLC.

Pokud již nechcete být kontaktováni pro účely marketingu, klikněte zde.

Uchování údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v našich aktivních systémech tak dlouho, jak jste přistupovali nebo používali naše weby a služby nebo jste s námi interagovali online nebo offline během posledních dvanácti měsíců, a jak dlouho můžeme potřebovat informace pro účely popsané v této politice. Po uplynutí tohoto období vaše osobní údaje archivujeme v bezpečném prostředí nebo je smažeme.

Pokud se nepřihlásíte k jednomu z našich webů po dobu nejméně dvanácti nebo více měsíců, souhlasíte tímto, že můžeme trvale smazat vaše účty a všechny s nimi související údaje.

Vaše informace můžeme uchovávat a používat po delší období, je-li to nutné k dodržení našich právních povinností, k řešení sporů a/nebo k provádění a prosazování našich smluv.

Jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany údajů?

Společnost Dukane IAS, LLC si přeje, abyste byli plně informováni o svých právech v oblasti ochrany údajů. Každý uživatel má nárok na následující:

Právo na přístup - Máte právo požadovat od společnosti Dukane IAS, LLC kopie vašich osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Právo na opravu - Máte právo požadovat, aby společnost Dukane IAS, LLC opravila veškeré informace, které považujete za nepřesné. Máte také právo požadovat, aby společnost Dukane IAS, LLC dokončila informace, které považujete za neúplné.

Právo na výmaz - Máte právo požadovat, aby společnost Dukane IAS, LLC vymazala vaše osobní údaje za určitých podmínek.

Právo na omezení zpracování - Máte právo požadovat, aby společnost Dukane IAS, LLC omezila zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek.

Právo vznést námitku proti zpracování - Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Dukane IAS, LLC za určitých podmínek.

Právo na přenos údajů - Máte právo požadovat, aby společnost Dukane IAS, LLC přenesla údaje, které jsme o vás shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám za určitých podmínek.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste chtěli uplatnit některá z těchto práv, obraťte se na nás prosím na:

Napište nám e-mail na: usmarketing@dukane.com
Zavolejte nám: 630-797-4900

Nebo nás kontaktujte písemně na adrese: Dukane
2900 Dukane Dr.
St. Charles, IL. 60174

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory umístěné na vašem počítači k shromažďování standardních informací o přihlášení k Internetu a informací o chování návštěvníků. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme automaticky shromažďovat informace prostřednictvím cookies nebo podobných technologií.

Pro další informace navštivte allaboutcookies.org.

Jak používáme cookies?

Dukane IAS, LLC používá cookies různými způsoby ke zlepšení vašeho zážitku na našich webových stránkách, včetně:

 • Udržení vás přihlášeného
 • Rozumění, jak používáte naše webové stránky

Jaké druhy cookies používáme?

Existuje několik různých druhů cookies, nicméně naše webové stránky používají:

 • Funkčnost – Dukane IAS, LLC používá tyto cookies tak, abychom vás poznali na naší webové stránce a pamatovali si vaše dříve vybrané preference. Mohou zahrnovat například vámi preferovaný jazyk a vaši aktuální polohu. Jsou používány kombinace cookies první strany a třetí strany.
 • Reklama – Dukane IAS, LLC používá tyto cookies ke shromažďování informací o vaší návštěvě na naší webové stránce, o prohlíženém obsahu, o kliknutých odkazech a informacích o vašem prohlížeči, zařízení a IP adrese. Dukane IAS, LLC někdy sdílí některé omezené aspekty těchto dat s třetími stranami pro účely reklamy. Můžeme také sdílet online data shromážděná prostřednictvím cookies s našimi reklamními partnery. To znamená, že když navštívíte jinou webovou stránku, můžete být zobrazeni reklamy založené na vašich prohlížecích vzorech na naší webové stránce.

Jak spravovat cookies

Můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby nepřijímal cookies, a výše uvedená webová stránka vás informuje, jak odstranit cookies z vašeho prohlížeče. Nicméně v některých případech nemusí některé funkce našich webových stránek fungovat správně.

Právní zásady jiných webových stránek

Webové stránky Dukane IAS, LLC obsahují odkazy na jiné webové stránky. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky, takže pokud kliknete na odkaz na jinou webovou stránku, měli byste si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Dukane IAS, LLC pravidelně aktualizuje své zásady ochrany osobních údajů a provádí veškeré aktualizace na této webové stránce. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 09/05/2019.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zásad ochrany osobních údajů společnosti Dukane IAS, LLC, údajů, které o vás máme, nebo pokud byste chtěli uplatnit jedno ze svých práv na ochranu údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Napište nám e-mail na: usmarketing@dukane.com
Zavolejte nám: 630-797-4900

Nebo nás kontaktujte písemně na adrese: Dukane
2900 Dukane Dr.
St. Charles, IL. 60174

Jak kontaktovat příslušný úřad

Pokud si přejete podat stížnost nebo máte-li pocit, že společnost Dukane IAS, LLC nevyřešila vaši stížnost uspokojivým způsobem, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.