Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Spolehlivé a vysokorychlostní ultrazvukové balení s patentovanými technologiemi

Play Video

Overview

Ultrazvukové zatavování obalů se provádí přiváděním vysokofrekvenční (ultrazvukové) mechanické energie do dvou nebo více vrstev termoplastických materiálů.

Mezi vrstvami se tím vytváří pevná, spolehlivá molekulární vazba. Pro postup ultrazvukového zatavování (svařování) jsou vhodné téměř všechny obalové materiály a lamináty s těsnící nebo povlakovou vrstvou z termoplastu. Pomocí ultrazvukových zatavovacích systémů lze získávat jak hermetické tak i odtrhávací uzávěry.

Při vytváření zatavených spojů ultrazvukem nejsou na překážku ani drobné nečistoty, jako kapky nebo malá množství práškových či vláknitých materiálů, které se mohou nacházet v zatavované oblasti. Postup nevyžaduje použití lepidel a/nebo rozpouštědel. Společnost Dukane vyvinula pokročilá řešení ultrazvukového zatavování, která se skládají z patentovaného – 100% digitálně řízeného – ultrazvukového zdroje napájení a optimalizované akustické sady [převodník (měnič)/zesilovač/ sonotroda/kovadlina]. Tato sestava vyvíjí svěrací sílu působící v oblasti vytváření zataveného spoje. Současně se přiváděná ultrazvuková energie přeměňuje na lokalizované třecí teplo, které zatavuje obalové materiály. Díky klíčovým průmyslovým patentům, spolehlivým součástem ultrazvukového svařování a zkušeným aplikačním a procesním inženýrům jsme připraveni podpořit váš projekt od začátku do konce.

Play

Solutions

Related News

Pack Expo 2023

Join us at Pack Expo 2023-September 11th-13th, 2023

READ MORE

Dukane Acquires Aurizon, LLC.

Aurizon is a global leader in developing high-power rotary ultrasonic systems for converting nonwoven materials, bonding textiles & films, and sealing packages. Continue Reading Dukane Acquires Aurizon, LLC

READ MORE

New iQ AiM Ultrasonic Power Supply Designed with Automation in Mind

Dukane, St. Charles, IL introduces iQ AiM (Automation in Mind) Ultrasonic Power Supply. As the name suggest this was designed for automation houses... Continue Reading New iQ AiM Ultrasonic Power Supply Designed with Automation in Mind

READ MORE