Create Config
Edit Name Description Configuration Type Type

Odvětví

Navrhujeme a vyrábíme pokročilé produkty na svařování plastů pro různé výrobní provozy po celém světě. Naším cílem je navázat dlouhodobý vztah se zákazníkem založený na důvěře, kvalitě výrobků a spolupráci.